Buyers of Coconut in Sweden

COCONUT.jpg

Buyers of Coconut in Sweden

Sweden is a importers of Coconut. According to the HS codes 080119, this market buy around of US$ 2 million per year.

One of the buyers of Coconut in Sweden is Engelhardt & Co AB

Engelhardt & Co AB

Website Excerpt: 

"Vi lever på god kvalitet.

Kvalitet och säkerhet är de absolut viktigaste ingredienserna i den produktions- och distributionskedja som vi är en del av. Därför är vi mycket noga med att följa de strikta rutiner som garanterar våra kunder helt säkra produkter. Vi ställer mycket höga krav på våra leverantörer och arbetar med allt från funktionell till sensorisk kvalitet. Vi är mycket noga med dokumentationen och deklarerar allt innehåll.

Givetvis står vi under regelbunden livsmedelstillsyn som alla andra livsmedelstillverkare gör med kvalitet, miljö och hälsa som utgångspunkt. Att vårt eget laboratorium ger oss flexibilitet att snabbt leverera producerad och testad produkt är ett stort plus för våra kunder.

På kvalitetsavdelningen har vi tillsammans 24 års högskolestudier och 128 års samlad yrkeserfarenhet av att arbeta med kvalitet och analys av livsmedel. Genom vårt eget laboratorium kan vi alltid hålla koll på dina produkter, få snabba analysresultat och ge svar på dina frågor."

Website: https://engelhardt.se/

 
 

Subscribe 

Get more potential contact buyers and suppliers of COCONUT around the world. Global Analysis, prices, markets and more.


Martin Garaycoco, coconut